Hans Geveling Foundation

 

De Hans Geveling Foundation is opgericht om als zelfstandige foundation projecten in Afrika financieel en materieel te ondersteunen. Ons doel daarbij is de leefomstandigheden te verbeteren en verdere ontplooiing en zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren.
De Foundation ondersteunt via het Hans Geveling Derde Wereld fonds, een fonds op naam bij Oxfam Novib, kleinschalige landbouw- en onderwijsprojecten. Omdat het gaat om een fonds op naam is het mogelijk de doelstelling zelf te bepalen.
De Hans Geveling Foundation steunt ook andere projecten met als doel de culturele verschillen te verkleinen, tussen arm en rijk, tussen gelovigen en niet gelovigen en allerlei andere cultuurverschillen te overbruggen.
Een van de belangrijkste projecten die de afgelopen jaren steun ontving is 'Stop Sahel' in Mali. Het ging hier om het aanleggen van waterputten, bouwen van graanschuren voor opslag van graan en het aanleggen van groentetuinen. De steun is voor vijf jaar gegeven, in lijn met de doelstelling van Oxfam Novib en ons om na een periode van vijf jaar een project af te ronden. Zodat de mensen zichzelf dan kunnen redden. Beter het geven van een hengel dan steeds moeten zorgen voor vis.    Bekijk hier de website van OxfamNovib.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Hans Geveling Foundation.