Home | Foundation | Projecten | Seedsproject
sinds 2018

Klimaatverandering
Kleine boeren in Zimbabwe gebruiken vaak dure zaden van grote zadenbedrijven als Bayer. Deze zaden zijn echter niet bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals langdurige droogte en hevige regenval. Veel oogsten mislukken. Geen oogst betekent geen eten en geen inkomen. Steeds meer boeren in Zimbabwe zijn daardoor afhankelijk van voedselhulp.

Sterke zaden, sterke boeren
Met steun van de Nationale Postcode Loterij opent Oxfam Novib veldscholen in Zimbabwe waar boeren zaden leren kweken. Door zelf zaden te kweken lukt het om zaden te maken die veel beter bestand zijn tegen het extreme weer in Zimbabwe. Ook wisselen de boeren onderling zaden en kennis uit. Share a seed noemen we dat. Het resultaat is meer diversiteit en kennis, sterkere zaden en sterkere boeren.

Andere projecten

Wil je graag meer weten over ons?

Stuur ons een bericht.