MALAWI
Malawi is een van de armste landen van Afrika. Dat zie je aan de slechte staat van de wegen, het weinige verkeer, maar ook aan de vele armoedige dorpen vol hutjes van leem met rieten daken.
Op 3, 4 en 5 april bezochten we drie ‘hubs’ van onze lokale partner Mbora. We begonnen met de hub in Nkope die in 2022 dankzij steun van de HGF gerealiseerd kon worden. Een prachtig nieuw gebouw omgeven door imposante Baobabs (Apenbroodbomen).

De hubs van Mbora liggen in een regio die grenst aan het zuidelijk deel van het enorme Malawimeer. De hubs beogen de economie van vaak zeer afgelegen dorpen te stimuleren via het verstrekken van microkredieten, de volksgezondheid te verbeteren via het aanbieden van basale medische zorg en de levensomstandigheden van de dorpelingen te verbeteren door het moderniseren en professionaliseren van de landbouw die in Malawi veruit de belangrijkste economische activiteit is.

Met behulp van irrigatie kan het groeiseizoen verlengd worden zodat mensen ook in de lange droge periode gewassen kunnen verbouwen
en daardoor voldoende te eten en te verkopen hebben.

De bezoeken aan de hubs van Mbora in Nkope, Malindi en Ulande plus de uitgebreide gesprekken die we tijdens ons verblijf voerden met initiatiefnemer en projectleider Adrian Raisbeck van Mbora hebben ons ervan overtuigd dat Mbora een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de dorpen waar al hubs zijn in het zuiden van Malawi.

ZAMBIA
Na Malawi bezochten we op 11 april vanuit de Zambiaanse hoofdstad Lusaka een grote internationale zadenbank die is opgezet door en voor de Southern African Development Community (SADC), een economisch samenwerkingsverband van 16 landen in het zuiden van Afrika. De zadenbank in Lusaka fungeert als ‘backup’ voor de 16 nationale zadenbanken en voor vele tientallen regionale en lokale zadenbanken in heel zuidelijk Afrika.

Op 12 en 13 april bezochten we twee van de vier lokale zadenbanken die de afgelopen jaren in Zambia tot stand zijn gekomen met financiële steun van de Hans Geveling Foundation. De werkbezoeken waren georganiseerd door het CTDT (Community Technology Development Trust), de lokale partner van Oxfam Novib en de Hans Geveling Foundation in Zambia die de contacten onderhoudt met de dorpen rond de verschillende zadenbanken.

Zowel in Shibuyunji (Zuidwest Zambia) als in Rufunsa (ten zuiden van Lusaka) werden we zeer hartelijk ontvangen door dorpelingen die gebruik maken van de zadenbanken. Ze maakten ons duidelijk hoe belangrijk het voor hen is dat ze dankzij de zadenbanken kunnen beschikken over kwalitatief goede zaden van traditionele gewassen uit de eigen streek.

Het zijn vaak zaden van oeroude rassen die beter bestand zijn tegen de moeilijke klimatologische omstandigheden (hitte en lange droge periodes) dan de dure hybride zaden van grote agrarische multinationals. Lokale gewassen kunnen niet alleen vaak toe met minder water. Ze hebben doorgaans veel minder dure (kunst)mest nodig.

De lokale zadenbanken maken het voor de boeren mogelijk om zaden van hun beste gewassen te bewaren onder betere en veiligere omstandigheden dan in hun eigen huizen en om ze onderling te verhandelen. Niet alleen om die zeer rationele reden zijn de veel boeren die gebruik maken van de lokale zadenbanken er blij mee.

We zagen tijdens ons werkbezoek met eigen ogen dat lokale zadenbanken een cruciale rol kunnen spelen in het verbeteren van de opbrengsten in de landbouw en in het vergroten van de kennis en deskundigheid van de betrokken boeren.

Opvallend is ook dat vrouwen in Zambia een sleutelrol spelen bij het opzetten en ontwikkelen van de zadenbanken. In veel dorpen is de rol van vrouwen in het economische leven groot omdat veel mannen afwezig zijn omdat ze in de hoofdstad ver weg werken of nog verder weg in de regionale economische grootmacht Zuid-Afrika.

We kregen niet alleen veel dankbetuigingen voor de steun die de Hans Geveling Foundation de afgelopen jaren in samenwerking met Oxfam Novib heeft gegeven aan de zadenbanken, maar zowel in Shibuyunji als in Rufunsa hadden de dorpelingen hele duidelijke wensenlijsten. Bovenaan staan zonnepanelen, maar ook hekwerken (om grazende dieren buiten de akkers te kunnen houden) en beveiliging werden vaak genoemd als verbeterpunten. We hebben afgesproken dat we uitgewerkte voorstellen graag ter beoordeling tegemoet zien.

Na een slotevaluatie op het lokale kantoor van Oxfam Novib in Lusaka op vrijdag 14 april vertrokken we voor de lange reis terug naar Nederland, moe maar zeer voldaan en vol van de vele indrukken van twee arme, maar prachtige landen in zuidelijk Afrika.

Foundation

Nieuws

april 2023

Bestuur Hans Geveling Foundation bezoekt projecten in Malawi en Zambia
Doel van de reis was om met eigen ogen te bekijken wat er gerealiseerd is, ook om beter te kunnen beoordelen of vervolgaanvragen voor lopende of nieuwe projecten van onze lokale partners gehonoreerd kunnen worden.

juli 2022

Stichting mbora
Vanaf februari 2022 steunt de Hans Geveling Foundation mbora in Malawi
De Stichting mbora heeft een jaar geleden een Hub en groentetuinen aangelegd in een drop Malindi. De oprichter Adrian Raisbeck is een Malawiër. Hij spreekt de taal, is daar geboren en opgegroeid. Zijn (over) grootouders zijn vanuit Engeland naar Malawi verhuisd. Hij weet dus ook de weg naar overheid, regels en communicatie met de mensen.

Hoe werkt de Hub?
Ze hebben 3 kern activiteiten: leningen verstrekken, medische zorg en akkerbouw. Akkerbouw zorgt voor eten, mensen in de directe omgeving kunnen goed en goedkoop aan de producten komen. Maar deze akkers zorgen ook voor opbrengst waarmee lonen en kosten betaald kunnen worden. Zo moet een Hub zichzelf financieren uiteindelijk.

De zorg taak is om de mensen gezond te houden, op te leiden en een sociale functie. De leningen zijn micro kredieten om mensen (vooral vrouwen) de kans te geven een bedrijfje te beginnen. Dit loopt uiteen van kapper tot kippenfarm. Dus niet alleen farmers.

Naast deze drie kernactiviteiten zorg de Hub ook voor Free Wifi, drink water en educatie. Deze drie kern activiteiten hebben nu een aantal leden van 280. Maar groeit snel. Rond de 17 a 20 mensen werken daar in loondienst en krijgen loon vanuit de akkerbouw. Een Hub draait dus op lokale mensen.
De toekomst

Ze zijn begonnen een tweede Hub te bouwen. Maar het doel is om 25 Hubs rondom het meer te bouwen. En misschien daarna ook dit concept in andere landen uit te zetten.
Voor meer informatie zie de website van mbora

februari 2022

De Hans Geveling Foundation steunt mbora in Malawi.

september 2021

Het bestuur besloten om te gaan samenwerken met SOL Lingewaard.
Stichting Ontwikkelingshulp Lingewaard

februari 2021

We zijn blij om te kunnen melden dat de bouw van de zadenbank in Shibuyuni in Zambia voltooid is, ondanks de moeilijke omstandigheden vorig jaar en vertragingen veroorzaakt door de Covid-19 pandemie.

januari 2020

De Hans Geveling Foundation steunt het imkerproject in Ghana.

juni 2019

Collage seedsproject door de Klankbordgroep.

Foundation

Organisatie

Stichting Hans Geveling Foundation | Gendt | Fiscaal nummer 8523.38.831 | KvK: 56866712

Bestuurssamenstelling
Hans Geveling – voorzitter
Ilja Hermans – secretaris
Jassu Hermans – algemeen bestuurslid
Linda Geveling – algemeen bestuurslid
Hans Gertsen – algemeen bestuurslid
Wiko Willems – penningmeester

Beloningsbeleid
Vanaf de oprichting van de Hans Geveling Foundation in 2013 ontvangen de bestuursleden geen financiële vergoeding.

ANBI status
De Hans Geveling Foundation heeft de officiële ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2014 wordt de lijst aangevuld met alle geregistreerde ANBI’s op www.belastingdienst.nl met de RSIN gegevens en het internetadres www.hansgevelingfoundation.nl. De vermelding is hier te zien.

Downloads

Klik hier voor downloads in pdf-bestandsformaat van:
Beleidsplan
Oprichtingsakte
Balans en resultatenrekening jaarstukken foundation 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Wil je graag meer weten over ons?

Stuur ons een bericht.