Foundation

“Ik ben ondernemer en kom uit een boerenfamilie. Ik wil graag een project steunen dat aansluit bij mijn achtergrond. Mijn Foundation zorgt voor de middelen en Oxfam Novib voor de deskundigheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Een gouden combinatie. Ook op lange termijn.”


Hans Geveling

Criteria projecten

De projecten die we ondersteunen moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Onze projecten moeten voldoen aan de doelstelling; de leefomstandigheden te verbeteren en verdere ontplooiing en zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren.
  • De looptijd van onze projecten moet minimaal vijf jaar bedragen
  • Onze projecten zijn niet afhankelijk van deelnemende commerciële bedrijven
  • Alle projecten bevinden zich in landen waar de politieke situatie stabiel is
Foundation
Foundation

Nieuws

april 2023

Bestuur Hans Geveling Foundation bezoekt projecten in Malawi en Zambia
Doel van de reis was om met eigen ogen te bekijken wat er gerealiseerd is, ook om beter te kunnen beoordelen of vervolgaanvragen voor lopende of nieuwe projecten van onze lokale partners gehonoreerd kunnen worden.

juli 2022

Stichting mbora
Vanaf februari 2022 steunt de Hans Geveling Foundation mbora in Malawi
De Stichting mbora heeft een jaar geleden een Hub en groentetuinen aangelegd in een drop Malindi. De oprichter Adrian Raisbeck is een Malawiër. Hij spreekt de taal, is daar geboren en opgegroeid. Zijn (over) grootouders zijn vanuit Engeland naar Malawi verhuisd. Hij weet dus ook de weg naar overheid, regels en communicatie met de mensen.

Hoe werkt de Hub?
Ze hebben 3 kern activiteiten: leningen verstrekken, medische zorg en akkerbouw. Akkerbouw zorgt voor eten, mensen in de directe omgeving kunnen goed en goedkoop aan de producten komen. Maar deze akkers zorgen ook voor opbrengst waarmee lonen en kosten betaald kunnen worden. Zo moet een Hub zichzelf financieren uiteindelijk.

De zorg taak is om de mensen gezond te houden, op te leiden en een sociale functie. De leningen zijn micro kredieten om mensen (vooral vrouwen) de kans te geven een bedrijfje te beginnen. Dit loopt uiteen van kapper tot kippenfarm. Dus niet alleen farmers.

Naast deze drie kernactiviteiten zorg de Hub ook voor Free Wifi, drink water en educatie. Deze drie kern activiteiten hebben nu een aantal leden van 280. Maar groeit snel. Rond de 17 a 20 mensen werken daar in loondienst en krijgen loon vanuit de akkerbouw. Een Hub draait dus op lokale mensen.
De toekomst

Ze zijn begonnen een tweede Hub te bouwen. Maar het doel is om 25 Hubs rondom het meer te bouwen. En misschien daarna ook dit concept in andere landen uit te zetten.
Voor meer informatie zie de website van mbora

februari 2022

De Hans Geveling Foundation steunt mbora in Malawi.

september 2021

Het bestuur besloten om te gaan samenwerken met SOL Lingewaard.
Stichting Ontwikkelingshulp Lingewaard

februari 2021

We zijn blij om te kunnen melden dat de bouw van de zadenbank in Shibuyuni in Zambia voltooid is, ondanks de moeilijke omstandigheden vorig jaar en vertragingen veroorzaakt door de Covid-19 pandemie.

januari 2020

De Hans Geveling Foundation steunt het imkerproject in Ghana.

juni 2019

Collage seedsproject door de Klankbordgroep.

Foundation

Organisatie

Stichting Hans Geveling Foundation | Gendt | Fiscaal nummer 8523.38.831 | KvK: 56866712

Bestuurssamenstelling
Hans Geveling – voorzitter
Ilja Hermans – secretaris
Jassu Hermans – algemeen bestuurslid
Linda Geveling – algemeen bestuurslid
Hans Gertsen – algemeen bestuurslid
Wiko Willems – penningmeester

Beloningsbeleid
Vanaf de oprichting van de Hans Geveling Foundation in 2013 ontvangen de bestuursleden geen financiële vergoeding.

ANBI status
De Hans Geveling Foundation heeft de officiële ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2014 wordt de lijst aangevuld met alle geregistreerde ANBI’s op www.belastingdienst.nl met de RSIN gegevens en het internetadres www.hansgevelingfoundation.nl. De vermelding is hier te zien.

Downloads

Klik hier voor downloads in pdf-bestandsformaat van:
Beleidsplan
Oprichtingsakte
Balans en resultatenrekening jaarstukken foundation 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Wil je graag meer weten over ons?

Stuur ons een bericht.