Home | Vastgoed | Markt 61

Markt 61

Bemmel

TE HUUR | royale winkelruimte van ca. 1.163 m2 in het winkelcentrum ‘Assenburg’ in Bemmel.

Hierbij biedt REBO Bedrijfsmakelaars een winkelruimte aan in het winkelcentrum ‘Assenburg’ van Bemmel. Het is onderdeel van het winkelcentrum ‘Assenburg’. Binnen en om de Assenburg is een diversiteit aan winkels aanwezig zoals de Hema, Kruidvat, Albert Heijn en een slagerij. Dit zorgt voor een aantrekkingskracht op de wijde omgeving.

Locatie
Bemmel is middels eigen vervoer goed te bereiken via de A15/A325. Bemmel heeft geen eigen treinstation, maar vanaf station Elst is er een uitstekende verbinding naar Bemmel.

Oppervlaktes
De totaal verhuurbaar oppervlakte van het object bedraagt 1.163 m2. Deze is als volgt onderverdeeld:
– Begane grond ca. 1.163 m2

Parkeren
Onder het winkelplein is een parkeergarage aanwezig. Daarnaast is er in de nabije omgeving van het winkelcentrum voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig (ca. 100 parkeerplekken).

Huurprijs
€ 100,- per m2/ per jaar, te vermeerderen met BTW.

Service kosten
€ 12,50,- per m2/per jaar, te vermeerderen met BTW, betreffende:
– schoonmaakkosten algemene en publieke ruimten;
– energieverbruik algemene en publieke ruimten;
– onderhoud en service-abonnementen voor technische installaties en voorzieningen in algemene en publieke ruimten;
– gezamenlijke promotiekosten voor het winkelcentrum, in overleg met huurdersvereniging HUAS;
– kosten administratief en technisch beheer;
– brandmeldinstallatie en rookmelders;
– een bijdrage aan de exploitatiekosten van de parkeergarage.

Opleveringsniveau
Casco, specifieke opleveringswensen zijn bespreekbaar.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Lingewaard valt het onderhavige object in het vigerende bestemmingsplan “Centrum”, hierbinnen is toegestaan detailhandel, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, dienstverlening, kantoren en horeca cat. 1 & 2. Voor een uitgebreide van de bestemming omschrijving zie ruimtelijkeplannen.nl of informeer bij de gemeente Lingewaard.

Branche-beperking van toepassing, dit betekend concreet dat verhuurder geen huurders toe zal staan welke activiteiten ontplooien welke overlap hebben met reeds aanwezige huurders in winkelcentrum “de Assenburg”.

Huurtermijn
5 jaar plus 5 jaar verlenging, thans in overleg met de opdrachtgever.

Waarborgsom
In overleg. Uitgangspunt is dat huurder een financiële zekerheid dient te stellen ter grootte van een kwartaal betalingsverplichtingen.

Omzetbelasting
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

Aanvaarding
Op korte termijn, thans in overleg met de opdrachtgever.

Heeft u interesse en/of vragen over het object? Wij nodigen u graag uit contact met ons op te nemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn!

REBO Bedrijfsmakelaars
026-3201 805

Deze informatie is met zorg door ons samengesteld, echter aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Huurder/koper wordt in dit verband geattendeerd op zijn wettelijke onderzoeksplicht als huurder/koper naar alle zaken die voor hem bij aanhuur of aankoop van belang zijn. Daarom is het voor huurder/koper van belang om de informatie zoals hier verstrekt is, goed te controleren of hiervoor een deskundige in te schakelen, zoals een eigen bedrijfsmakelaar en/of -adviseur. Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend

Kenmerken

Locatie
Markt 61
Huurprijs (per maand)
Huurprijs op aanvraag
Oppervlakte
ca. 1.163 m2
Beschikbaar
Per direct
Direct reageren

Wil je graag meer weten over ons vastgoed?

Stuur ons een bericht.